INTERNATIONALE BEPERKTE GARANTIE OP LIMELIGHT®

Garantieaanbiedingen voor de Limelight®-collectie 
Watkins Manufacturing Corporation ("Watkins") biedt de volgende garanties aan de oorspronkelijke eigenaar ("u") die onlangs een nieuwe HotSpring®-spa uit de Limelight®-collectie heeft gekocht van een erkende verdeler/dienstverlener ("verdeler"). 

Garantie van 7 jaar voor lekvrije kuip
Watkins biedt zeven jaar garantie op waterverlies als gevolg van een defect in de spakuip.

Garantie van 5 jaar voor de oppervlakte van de kuip
Watkins biedt vijf jaar garantie voor het oppervlaktemateriaal van een HOTSPRING-spa uit de LIMELIGHT-collectie op defecten in het materiaal en op werkuren.

Garantie van 5 jaar voor lekvrije leidingen
Watkins biedt een garantie van vijf jaar voor een LIMELIGHT HOT SPRING-spa op lekken veroorzaakt door defecten in de fabricage en op werkuren. Specifiek dekt deze garantie lekken afkomstig van wandmontages, jetmontages, montages van het verlichtingssysteem, interne leidingen, interne gelijmde koppelingen, afvoeren en alle verbindingsstukken.

Garantie van 5 jaar op onderdelen
Watkins biedt vijf jaar garantie op de elektrische onderdelen, pompen, Moto-Massage™ -jets, luchtkleppen, hefbomen, lijsten en andere onderdelen van een HOTSPRING-spa voor defecten in het materiaal en werkuren. Sommige onderdelen die kunnen vervangen worden zonder gereedschap, bijvoorbeeld filter patronen, filterdeksel, spa-kussens en sloten van afdekkingen, zijn niet inbegrepen in deze garantie, maar vallen wel onder de garantie indien ze op het ogenblik van levering niet vrij zijn van defecten in het materiaal en werkuren. Spa-afdekkingen ene andere spa-accessoires zijn specifiek uitgesloten van deze garantie, maar kunnen wel gedekt zijn in andere garanties. Vraag uw HotSpring-verdeler naar meer informatie.

Garantie van 5 jaar op No-Fault-verwarming
Watkins biedt een onvoorwaardelijke garantie van vijf jaar voor de NO-FAULT-verwarming op defecten in het materiaal en op werkuren. Deze is onvoorwaardelijk, met uitzondering van commercieel of industrieel gebruik alsook onjuiste installatie, op voorwaarde dat het onderdeel niet juist gewerkt heeft in het spa-systeem.

Garantie van 5 jaar op de Everwood-omkasting
Watkins biedt een garantie van vijf jaar voor de EVERWOOD-omkasting op defecten in het materiaal en op werkuren. Onder deze garantie valt specifiek de structurele integriteit en basisplaat van de omkasting (zonder roest op de oppervlakte), inclusief het materiaal en de montage.

De cosmetische afwerking van de EVERWOOD is op het ogenblik van de eerste levering gegarandeerd vrij van defecten in het materiaal en werkuren. Vervaging en invloed van weersomstandigheden op de oppervlakte ontstaan na verloop van tijd automatisch en worden niet beschouwd als defecten. Om het uitzicht van de EVERWOOD-omkasting te herstellen, raadpleeg de gebruikershandleiding van de spa voor de juiste verzorgings- en onderhoudsinstructies.

Garantie van 3 jaar op de montage van lampen
Watkins biedt een garantie van drie jaar voor de montage van de LED-lampen, die bestaat uit alle lampen in de spa, inclusief de onderwaterlampen en de kuiprandverlichting, op defecten in het materiaal en op werkuren.

Het volgende is van toepassing op alle bovenvermelde garanties:

Omvang van de garantie
Deze garantie is enkel van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar van de spa uit de LIMELIGHT-collectie indien hij/zij de spa gekocht en oorspronkelijk geïnstalleerd heeft binnen de grenzen van de Verenigde Staten. Deze garantie begint op de datum van levering van de spa, maar in geen geval later dan één jaar na de datum van aankoop. Deze garantie vervalt als de eigendom van de spa aan een andere persoon wordt overgedragen, of als de spa voor het einde van de garantieperiode door de oorspronkelijke eigenaar geïnstalleerd of verplaatst wordt buiten de grenzen van de Verenigde Staten.

Garantieprestatie
Om een claim onder deze garantie in te dienen, dient u contact op te nemen met uw verdeler. In het geval dat u geen service kunt krijgen van de verdeler, kunt u contact opnemen met Watkins Manufacturing Corporation at 1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081, t.a.v.: Customer Service Department of (800) 999-4688 of via e-mail, [email protected].U moet Watkins en/of uw verdeler schriftelijk bericht sturen over een garantieclaim, vergezeld van een kopie van uw oorspronkelijke factuur, waarop de datum van aankoop vermeld staat, binnen tien (10) dagen vanaf het moment waarop u de claim ontdekt. Watkins behoudt zich het recht voor om ter plaatse te verifiëren of er inderdaad sprake is van een defect of storing. 

Watkins of diens erkende serviceagent repareert elk defect dat gedekt is door deze garantie. Behalve zoals hiervoor beschreven staat, worden u geen kosten doorberekend voor onderdelen, arbeid of vrachtkosten voor onderdelen die nodig zijn om de spa te repareren voor defecten die door deze garantie gedekt worden. In sommige gevallen kan de serviceverdeler u een redelijke reiskostenvergoeding voor de technicus aanrekenen, wat niet door deze garantie gedekt wordt. Neem contact op met de verdeler voor informatie over dergelijke kosten.

Beperkingen
Behalve zoals hierboven beschreven staat, dekt deze garantie geen defecten of schade vanwege normale slijtage, onjuiste installatie, wijzigingen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Watkins, ongeval, overmacht, misbruik, verkeerd gebruik, commercieel of industrieel gebruik, gebruik van een accessoire die niet goedgekeurd is door Watkins, het niet opvolgen van de Instructies ter voorbereiding van de levering of de gebruikershandleiding van Watkins, of reparaties die uitgevoerd of geprobeerd zijn door iemand anders dan een erkende vertegenwoordiger van Watkins. Onder wijzigingen wordt verstaan, maar dit is niet beperkt tot, alle wijzigingen aan onderdelen of leidingen of elektrische componenten. Ga naar www.hotspring.com of neem contact op met uw verdeler voor een lijst met door de fabrikant goedgekeurde accessoires.

Disclaimers
WATKINS IS, IN DE MATE DIE DOOR DE WET TOEGESTAAN WORDT, NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE SPA OF VOOR OVERIGE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET VERWIJDEREN VAN EEN AFDEKKING OF AANGEPASTE BEVESTIGING OF KOSTEN OM DE SPA TE VERWIJDEREN OF OPNIEUW TE INSTALLEREN INDIEN DAT NODIG IS. Sommige landen staan niet toe dat incidentele schade of gevolgschade uitgesloten of beperkt wordt, wat betekent dat de bovenvermelde beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES, WAARONDER DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE TOEPASSELIJKE GARANTIE ZOALS HIERBOVEN STAAT VERMELD. Sommige staten staan geen beperkingen toe over hoe lang een stilzwijgende garantie duurt, derhalve kan het zijn dat bovengenoemde beperkingen niet op u van toepassing zijn. 

Juridische rechtsmiddelen

Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten en u kunt andere rechten hebben die per land verschillend zijn.

©2014 Watkins Manufacturing Corporation PN 62656 Rev. H

 

Download de garantie

 

EEN VERDELER ZOEKEN


You Must Enter a Postal Code & Select a Country

Vul uw Voornaam in
Vul uw Achternaam in
Vul uw Adres in
Kies Land
Vul uw Stad in
Vul uw Postcode in
Vul uw E-mailadres in
Enter a valid phone number
Kies Model
Kies Tijdspanne tot aankoop
 
 
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.
Een website probleem rapporteren