INTERNATIONALE BEPERKTE GARANTIE OP HOTSPOT®

Watkins Manufacturing Corporation (‚Watkins‘) garandeert de oorspronkelijke aankopende consument (‚u‘) het volgende met betrekking tot uw nieuwe Hot Spot® draagbare spa, indien u deze hebt aangeschaft bij een geautoriseerde dealer/serviceleverancier (‚dealer‘). 

5 JAAR GARANTIE TEGEN LEKKAGE VAN DE KUIP
Watkins biedt garantie tegen waterverlies te wijten aan defecten aan de spakuip voor een periode van vijf jaar.

2 JAAR GARANTIE OP HET KUIPOPPERVLAK
Watkins garandeert dat het acryl- en UHMWPE (polyethyleen met ultrahoog moleculair gewicht)-oppervlakmateriaal van de Hot Spot draagbare spa gedurende twee jaar vrij zijn van defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap.

2 JAAR GARANTIE TEGEN LEKKAGE VAN HET LEIDINGWERK
Watkins garandeert dat de Hot Spot-spa gedurende een periode van twee jaar niet zal lekken door defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap. Deze garantie dekt met name lekkage van de wandarmatuur, jetonderdelen, interne buizen, interne gelijmde onderdelen, draineerbuizen, slangen en alle verlijmde delen.

2 JAAR GARANTIE OP ONDERDELEN
Watkins waarborgt de elektrische componenten, pomp(en), Moto-Massage-jet en andere Hot Spot-spacomponenten gedurende een periode van twee jaar tegen defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap. Sommige onderdelen, waarvan de meeste uitgewisseld kunnen worden zonder het gebruik van gereedschappen, zoals filterpatronen, filterdeksels, spakussens en coversloten, zijn niet in deze garantie inbegrepen, maar zijn gegarandeerd vrij van defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap op het moment van levering. Spacovers en andere spa-accessoires zijn specifiek van deze garantie uitgesloten, maar ze kunnen gedekt zijn door andere garanties. Neem contact op met uw Hot Spot-dealer voor details. 

2 JAAR GARANTIE OP NO-FAULT-VERWARMINGSELEMENT
Watkins garandeert onvoorwaardelijk dat het No-Fault-verwarmingselement gedurende twee jaar vrij is van defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap. De garantie definieert onvoorwaardelijk, met uitzondering van commercieel of industrieel gebruik, en onjuiste installatie, als garantiedekking zonder uitzondering, mits het onderdeel niet behoorlijk functioneerde in het spasysteem.

2 JAAR GARANTIE OP NAMAAKHOUT
Watkins garandeert dat het bekledingsmateriaal van namaakhout gedurende twee jaar vrij is van defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap. Deze garantie dekt specifiek de structurele integriteit van de bekleding (afgezien van aanslag op het oppervlak), waaronder alle materialen en montage. 

De sierafwerking van namaakhout is gewaarborgd tegen alle defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap bij de initiële levering. Het oppervlak kan na verloop van tijd op natuurlijke wijze verbleken en verweren, wat niet wordt beschouwd als een defect. In de gebruikshandleiding van de spa vindt u de precieze onderhoudsinstructies en leest u hoe u de bekleding in zijn oorspronkelijke toestand kunt herstellen.

2 JAAR GARANTIE OP LICHTARMATUREN
Watkins garandeert dat de LED-lichtarmaturen, wat alle lampen in de spa inhoudt, gedurende twee jaar vrij zijn van defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap.

Het volgende geldt voor alle bovenstaande garanties:

Toepassing van de garantie
Deze garantie is uitsluitend van toepassing op de eerste eigenaar van de Hot Spot-spa, op voorwaarde dat deze werd geïnstalleerd in het land van aankoop of, voor spa‘s die in de EU zijn aangekocht, als ze oorspronkelijk binnen de EU zijn geïnstalleerd. Deze garantie begint op de leverdatum van de spa, maar in geen geval later dan één jaar na de datum van aankoop. De garantie op de Hot Spot-spa vervalt als het eigendom van de spa wordt overgedragen of als de spa vóór het einde van de garantieperiode door de eerste eigenaar geïnstalleerd of verplaatst wordt buiten de grenzen van het land van aankoop of, in geval van spa‘s die in de EU zijn aangekocht, indien de spa vóór het verstrijken van de garantieperiode door de eerste eigenaar buiten de EU wordt geïnstalleerd of verplaatst.

Uitvoering van de garantie
Om een claim onder deze garantie in te dienen, dient u contact op te nemen met uw dealer. In het geval u geen service kunt krijgen bij de dealer, neemt u dan contact op met Watkins Manufacturing Corporation, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, Verenigde Staten. Attn: Customer Service Department, telefoon +1 760-598-6464 of via e-mail, [email protected]. com. U moet Watkins en/of uw dealer schriftelijk bericht sturen over een garantieclaim, vergezeld van een kopie van uw oorspronkelijke factuur, waarop de datum van aankoop vermeld staat, binnen tien (10) dagen vanaf het moment waarop u de claim ontdekt. Watkins behoudt zich het recht voor om ter plaatse te verifiëren of er inderdaad sprake is van een defect of storing.

Watkins of diens geautoriseerde serviceagent repareert elk defect dat gedekt is door deze garantie. Behalve zoals hierin beschreven staat, worden u geen kosten doorberekend voor onderdelen, arbeid of vrachtkosten voor onderdelen die nodig zijn om de spa te repareren voor defecten die door deze garantie gedekt worden. In sommige gevallen kan de servicedealer u een redelijke reiskostenvergoeding voor de technicus doorberekenen, wat niet door deze garantie gedekt wordt. Neem contact op met de dealer voor informatie over dergelijke kosten.

Beperkingen
Behalve zoals hierboven beschreven staat dekt deze garantie geen defecten of schade vanwege normale slijtage, onjuiste installatie, wijzigingen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Watkins, ongelukken, natuurrampen, misbruik, verkeerd gebruik, commercieel of industrieel gebruik, gebruik van een accessoire dat niet goedgekeurd is door Watkins, het niet opvolgen van de Gebruiksaanwijzing van Watkins, of reparaties die uitgevoerd of geprobeerd zijn door iemand anders dan een geautoriseerde vertegenwoordiger van Watkins. Onder wijzigingen wordt verstaan, maar deze zijn niet beperkt tot, alle wijzigingen aan onderdelen of buizen, of elektrische conversie. Ga naar www.hotspring.com/ of neem contact op met uw dealer voor een lijst met door de fabrikant goedgekeurde accessoires. 

Verklaring van afstand
BWATKINS IS, IN DE MATE DIE DOOR DE WET TOEGESTAAN WORDT, NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE SPA OF OVERIGE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERWIJDEREN VAN EEN DEK OF AANGEPASTE BEVESTIGING OF KOSTEN OM DE SPA TE VERWIJDEREN OF OPNIEUW TE INSTALLEREN INDIEN DAT NODIG IS. Sommige landen staan de uitsluiting of beperking van bijkomende of gevolgschade niet toe, zodat de bovenvermelde beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES, WAARONDER DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE TOEPASSELIJKE GARANTIE ZOALS HIERBOVEN VERMELD. Sommige landen staan geen beperkingen toe over hoe lang een stilzwijgende garantie duurt, derhalve kan het zijn dat bovengenoemde beperkingen niet op u van toepassing zijn. 

Juridische rechtsmiddelen
Deze garantie verschaft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u andere rechten, die verschillen van land tot land.

© 2011 Watkins Manufacturing Corporation 

Download de garantie

EEN VERDELER ZOEKEN


You Must Enter a Postal Code & Select a Country

Vul uw Voornaam in
Vul uw Achternaam in
Vul uw Adres in
Kies Land
Vul uw Stad in
Vul uw Postcode in
Vul uw E-mailadres in
Enter a valid phone number
Kies Model
Kies Tijdspanne tot aankoop
 
 
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.
Een website probleem rapporteren